Overzichtskaart Cascadepark

Overzichtskaart Cascadepark

Ligging plangebied

Het Cascadepark West is het centrale park van Almere Poort; het wordt vrijwel geheel omsloten door woongebieden. In het noorden grenst het plangebied aan de Pampushout. Het Cascadepark geeft dwars door de woongebieden van Almere Poort heen verbinding met de Ecozone aan de oostzijde.

Kader en kamers

Beeldbepalend voor het Cascadepark zijn de vele bomen die het park tot een bomenpark maken. De beplantingsstructuur is formeel van opzet, met 9 rijen lindes in een repeterend raster van 12 bij 12 meter, in de vorm van een continu doorlopende slinger. Vaste, constante elementen vormen 3 rijen bomen op de buitenzijdes en bij de kruisingen met infrastructuur. Karakteristiek voor het kader zijn de grote lengtematen die het formele karakter onderstrepen.

Binnen dit strenge bomenkader, in de kamers, is wel vrijheid. De kamers bieden letterlijk de ruimte en vrijheid voor diverse invullingen van (bewoners)initiatieven (zoals een playground, manifestatieruimte, siertuin, weide). De kamers kunnen deels gevuld worden met bomen. Voor meer biodiversiteit van flora en fauna moeten de kamers met andere boomsoorten worden gevuld dan de zomerlinde.

De opzet in kader en kamers resulteert in een krachtige structuur met het grote gebaar van de bomenslinger en op kleinere schaal variatie en verrassing van de verschillende kamerinrichtingen. Een andere constante is de verhoogde ligging van het grondlichaam van de bomenslinger. Het hoogteverschil ten opzichte van de randen bedraagt circa één tot anderhalve meter. Binnen het grondlichaam is er weer ruimte voor het maken van microreliëf, verhogingen en verdiepingen die het park letterlijk meer dimensie geven en mogelijkheden bieden voor afwijkende kleinschalige micromilieus.

Randen

De randen van het park maken onderdeel uit van het vrij formeel opgezette kader. Het Cascadepark is aan de kant van het Homeruskwartier afgezoomd met ruime waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. Dit water vormt een letterlijke verruiming van het in het algemeen strak uitgevoerde grachtenprofiel. Langs deze randen is ook ruimte voor parkbebouwing. Met een symbiose van water, groen en bebouwing. Ze zijn tevens “sociale ogen”.

Aan de westrand (Columbuskwartier) is beperkt paviljoenachtige bebouwing met de mogelijkheid van commerciële functies gedacht. Hierdoor ontstaat meer levendigheid in het park. Folly-achtige architectuur en natuurlijke materialen verrijken de parkambiance.

Op de noordzijde is een woontoren van circa 60 meter (20 woonlagen) geprojecteerd. De toren markeert als een baken de overgang van het Cascadepark naar de Pampushout. Het monumentale karakter wordt onderstreept door de ligging aan een ruime waterpartij.

De zuidzijde voert in een soepele slingerbeweging langs het Europakwartier, hierbij een oude waterloop in de ondergrond volgend. Hier loopt een route voor langzaam verkeer, en is verblijf aan het water mogelijk.