Onder bewoners leeft al langere tijd de wens voor een kinderboerderij in het Cascadepark. De ondernemers van Kindercentrum Almere hebben in 2014 samen met de buurt een plan van aanpak gemaakt om zo de buurtwens nieuw leven in te blazen. Onder de noemer ‘Dierenweide’ is het nu een parkproject in ontwikkeling.

Bewonersparticipatie

Een aantal bewoners uit Poort heeft zich het belang van een dierenweide in Poort aangetrokken. Nadat er lange tijd geen nieuws kwam over een dierenweide, hebben wij ons in eerste instantie gericht op het creëren van draagvlak en bewonersparticipatie. Via het bewonersplatform “Ons Cascadepark” is een oproep geplaatst om aan te geven welke dieren de buurtbewoners in de weide willen hebben staan. Het aantal reacties was groot en daarmee een stimulans voor ons om door te gaan.

De GID

De naam GID is een afkorting van de groep initiatiefnemers dierenweide, als groep bewoners hebben wij contact gezocht met professionals in de wijk, zoals het Kindercentrum Almere, de landschapsarchitect van de gemeente, het platform Ons Cascadepark, een dierenarts en de Stichting Cascade. Kennis over management, projectvoering, samenwerking, communicatie, ondernemerschap, architectuur en financiën kon op deze manier goed worden gedeeld en ingezet. Vervolgens heeft de groep zich verenigd in de GID en is aan de slag gegaan met het opstellen van een businesscase.

De GID heeft algemeen als doel het Cascadepark op een natuurlijke wijze te verfraaien met de dierenweide. In 2014 heeft de GID haar businesscase van deze dierenweide gepresenteerd aan de gemeente.

Wil je meedenken over de dierenweide? Stuur een e-mail naar dierenweide@cascadepark.nl