Naast ruimte voor recreatie is er in het Cascadepark ook ruimte voor de bouw van maatschappelijke voorzieningen, kantoren en woningen. Hieronder vind je meer informatie over de bouwplannen/-mogelijkheden in het Cascadepark.

Achillesveld

Vrijzicht Achillesveld afbeeldingAchillesveld ligt aan weerszijden van de Achillesstraat en grenst aan het Homeruskwartier. Op de zeven kavels is ruimte voor zeven parkvilla’s; vijf kleinere villa’s van maximaal vier bouwlagen hoog en maximaal 14 woningen en twee grotere villa’s van maximaal vijf bouwlagen hoog en maximaal 24 woningen. De kavels grenzen aan het water. Per villa is de bouwzone bepaald, daarbinnen kunnen de villa’s tot aan de waterrand worden geplaatst.

Tot op heden zijn er geen kavels op het Achillesveld verkocht, wel zijn er een aantal opties. Op kavel 5 wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2015 gestart met de bouw van het luxe appartementengebouw Vrijzicht.

Beschikbare paviljoenlocatie Cascadepark Almere PoortPaviljoens

Het Cascadepark West heeft drie paviljoenlocaties. Twee van deze locaties zijn inmiddels bebouwd door het Klokhuis en het Zandzakkenpaviljoen. Er is nog één paviljoenplek beschikbaar, bijvoorbeeld voor een galerie of theehuis. Een voorwaarde is dat de functie van de plek van betekenis  moet zijn voor de inwoners van Poort.

Woontoren

Achter in het Cascadepark, tegen Pampushout, is een kavel gereserveerd voor een woontoren (zie PDF Bouwlocaties). In 2008 werd er door de gemeente Almere een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor Urban villa’s en een woontoren in het Cascadepark. Uit de vijf inzendingen voor de woontoren won het ontwerp van FARO Architecten. Het project is echter geannuleerd, de bouwlocatie blijft wel beschikbaar.

Wonen aan het water

In het Cascadepark West zijn zeven locaties bestemd voor woningbouw aan het water (zie nummers 2 in PDF Bouwlocaties).

Ahmadiyya moskee

In Cascadepark Oost wordt in juli 2015 gestart met de bouw van de Ahmadyya moskee. De moskee krijgt ongeveer een omvang van ongeveer 275 m2 en biedt ruimte aan maximaal 100 bidplaatsen. De moskee krijgt een minaret, maar er wordt geen oproep tot gebed gedaan. In Nederland is het zo geregeld dat er alleen binnen de moskee tot gebed wordt opgeroepen. De moskee komt op een kavel van ongeveer 1.600 m2, de bezoekers parkeren hun auto’s op dit terrein. Hiervoor worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast gaat de moskee ook gebruikt worden door het landelijk bestuur van de Ahmadiyya gemeenschap.
Er wordt al jaren gesproken over de komst van de moskee. In 2012 kocht de moskee al grond in het Cascadepark in Almere. Naar verwachting gaat de bouw een jaar duren.

 

Bestaande bouw in Cascadepark Oost en West

In Cascadepark Oost, aan de andere kant van het spoor, zijn het Groenhorst College en de International School gevestigd. In Cascadepark West zijn het Klokhuis, het Zandzakkenpaviljoen en BSO de Hooiberg van Kindercentrum Almere gerealiseerd.