2015 Communiceren en samenwerken

Op 26 januari 2015 gaat de officiële website van het Cascadepark online. Het doel van de website is om informatie over het park te bundelen. De website is bedoeld voor bewoners en andere belangstellenden en geeft een overzicht van wat er in het park te doen is en welke organisaties actief zijn. De website is een initiatief van Ons Cascadepark, het communicatie- en initiatievenplatform van het Cascadepark Almere Poort. De website is gemaakt in samenwerking met het gebiedsteam van de gemeente in Almere Poort en actieve organisaties in het park: Stad & Natuur, De Schoor, Stichting Cascade, Inspiratie inc. en de Schone Poort.

25 januari 2015 wordt het Zandzakkenpaviljoen, BuurT-Thuis Khalilli, geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma.

Stichting Cascade gaat van start met Natuurlijk Spelen in het Cascadepark.

2014 Niet alleen praatkracht, maar ook daadkracht!

Januari 2014 opent de nieuwe BSO de Hooiberg haar deuren in het Cascadepark. In februari 2014 start Ons Cascadepark met de aanleg van een rozentuin. Gedurende de rest van het jaar organiseert zij activiteiten zoals paaseieren zoeken, kleedjesmarkt op Koningsdag, midzomernachtfeest, Cascadepark Schoon, boomplantdag en burendag en de 2e Sint-Maartenoptocht.

KindercASLa verhuist in de zomer van het Klokhuis naar de stadsschouwburg en Stad & Natuur word de nieuwe bewoner van het Klokhuis. Tijdens de zomervakantie van 2014 start Inspiratie Inc. met de bouw van het Zandzakkenpaviljoen.

2013 Tijd voor verandering

September 2013 richten buurtbewoners Ons Cascadepark op, een nieuw communicatie- en initiatievenplatform voor het park, voor de buurt en door de buurt. Er is geen bestuur, maar wel een groeiende groep buurtbewoners die zelf op een praktische manier invulling wil geven aan het park. Zij organiseert in 2013 de eerste Sint-Maartenoptocht, de sleeheuvel-actie en zorgt ervoor dat het park een eigen kerstboom krijgt. De facebookpagina www.facebook.com/onscascadepark wordt in het leven geroepen om de communicatie over alle ontwikkelingen en activiteiten in het park te verbeteren.

December 2013 kiest de Vereniging Vrienden van het Cascadepark een nieuw bestuur. De bestuursleden besluiten om verder te gaan als Stichting Cascade. De nieuwe koers wordt het ondersteunen van bestaande initiatieven en het oppakken van wensen die in het begin door bewoners zijn uitgesproken, zoals het realiseren van een natuurlijke speeltuin. De stichting werkt samen met de actieve bewonersgroep Ons Cascadepark.

2011-2012 Bewoners aan zet

Langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen in Almere Poort wonen. De gemeente wil graag dat zij meedenken over de invulling van het Cascadepark. Onder begeleiding van voormalig programmamanager Anja de Graaff, organisatiecoach Alain Volz en filmmaker Roel Simons worden drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners wensen voor het park kenbaar kunnen maken. De Vereniging Vrienden van het Cascadepark wordt opgericht met een bestuur van bewoners. In 2012 worden verschillende initiatieven van bewoners gerealiseerd: bloembollen planten, speeltuin aanleggen, een labyrint-moestuin en wordt er een start gemaakt met plannen voor de Playground.

Bekijk hier de filmpjes van Roel Simons en Alain Volz over de start van bewonersparticipatie in het park:
Filmpjes van bewoners zelf over het Cascadepark
 2010-2012 Cascadepark in hoofdlijnen aangelegd

In 2010 wordt het Klokhuis gebouwd. In 2011 wordt dit feestelijk geopend door prinses Maxima.

2007 Ontwikkelplan Cascadepark West wordt vastgesteld door gemeenteraad
2000-2004

Het ontwerp van het Cascadepark wordt gemaakt door TLU Landschapsarchitecten. Zij ontwerpen ook de basis voor andere delen van Almere Poort. In 2002 worden de nota’s voor de planontwikkeling van het Cascadepark vastgesteld. Leuk weetje: de ontwerpers hadden het Cascadepark in eerste instantie ‘Park Groenendaal’ genoemd. Later is het park hernoemd als het Cascadepark.