De Stichting Cascade is ontstaan vanuit de voormalige vereniging ‘Vrienden van het Cascadepark’. Na het kiezen van een nieuw bestuur in december 2013, besloten de bestuursleden in samenspraak met de gemeente om een stichting op te richten met als doel om meer aansluiting te zoeken bij lopende ontwikkelingen en projecten in het park en deze, zo nodig, te ondersteunen.

De stichting wil als ‘zandlopermodel’ fungeren. Het kan gaan om initiatieven en ideeën vanuit de gemeente met bewoners te bespreken. Of hoe ideeën uitgewerkt of uitgevoerd kunnen worden met of door geïnteresseerde mensen uit Poort. Maar ook om ideeën van actieve bewoners(groepen) waar gewenst op alle mogelijke – wellicht ook financiële – manieren te ondersteunen en te helpen realiseren. Eventueel met behulp van in- en externe partners.

Project Natuurlijk Spelen

In december 2014 is een start gemaakt met het plan voor een natuurlijke speelplek in het park. Aan kinderen en ouders is gevraagd om op een speciaal ontworpen placemat aan te geven welke onderdelen in een natuurlijke speeltuin voor hen belangrijk zijn. In het voorjaar van 2015 wordt samen met bewoners verder gedacht over de invulling van de natuurlijke speelplek om deze vervolgens te realiseren.

Placemat Natuurlijk Spelen Cascadepark (PDF, 3.6MB)

Bijdrage Rozentuin

De stichting heeft aan de Rozentuin bijgedragen door financiering aan te vragen voor het kopen van anti-worteldoek en het zoeken van sponsoring voor houtsnippers ter preventie van onkruidgroei.