InspiratieInc

Het zandzakkenpaviljoen Khalili in het Cascadepark is opgebouwd uit zandzakken en prikkeldraad en aan de buitenkant afgewerkt met leem. Het 5 meter hoge bouwwerk is een project van stichting Inspiratie inc. en is samen met buurtbewoners en bewoners van het asielzoekerscentrum in Almere tot stand gekomen.

Bouwstijl

Het is een nieuwe manier van bouwen voor Nederland. Van Laarhoven Combinatie Architecten heeft in april 2013 een uitvoeringsadvies opgesteld wat de basis vormt voor de bouw. Het bouwwerk is ontworpen door kunstenaar Tom Abbass-Saal.

Ervaringen uit andere landen laten zien dat deze manier van bouwen voldoet aan de strengste eisen ten aanzien van aardbevingen, storm en andere natuurkrachten. Het uitvoeringsadvies van Van Laarhoven is in grote lijnen leidend voor constructie en materiaal.

De vormgeving volgt direct uit de constructieve eigenschappen van een gestapelde zandzakkenwand en maakt gebruik van drukbogen die de ideale momentlijn (kettinglijn) benaderen. Hierdoor zijn er geen (bijna!) aanvullende constructieve elementen nodig. De materialen en bouwwijze zijn duurzaam en milieuvriendelijk.

Druk en gezellig bij het Zandzakkenpaviljoen

Druk en gezellig bij het Zandzakkenpaviljoen

De ontwikkeling

Maar weinigen geloofden dat ze het eind zouden halen, maar in januari 2015 is het paviljoen in het Cascadepark klaar en iedereen is razend trots. Dit nieuwe onderkomen voor buurtactiviteiten in Almere Poort werd geheel door vrijwilligers gebouwd, jong en oud, bewoners, kunstenaars, mensen uit het asielzoekerscentrum, kinderen en tal van lokale organisaties: een ontmoetingsplek voor gemeenschappelijk gebruik, zeven dagen per week beschikbaar.

Weer en wind trotseerden de bouwers om het af te maken. Als het niet ook veel nieuwe vriendschappen had opgeleverd, dan was waarschijnlijk iedereen afgehaakt. Claude Nkuru, een van de vaste bouwers: “Ik kende nog niet zoveel mensen in Almere. Dankzij de actieve, gezellige en creatieve bouwweekenden van Inspiratie Inc, nu wel!”

De bouw is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Skanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Almerefonds en de Gemeente Almere. Stichting Inspiratie Inc. bouwt aan een actieve en creatieve samenleving met mensen van alle culturen, leeftijden en kwetsbaarheden, begeleid door betrokken kunstenaars en andere professionals. Door samen aan kunstprojecten te werken, ontstaat ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden, maar vooral ruimte om elkaar te leren kennen.

Na 5 jaar wordt het Zandzakkenpaviljoen door inspiratie inc. en de gemeente geëvalueerd en wordt beslist of het bouwwerk definitief mag blijven.